top of page

Med utstillingen "Du + Jeg" ønsker jeg å formidle det umiddelbare i kjærligheten, gripe og fastholde øyeblikket, fastholde ansikter og kroppsspråk som viser gleder, alvor, humor, styrke, hengivenhet og endatil smerte. Om noen av disse uttrykkene kan få sin naturlighet foran kamera og festest til filmen, "fryses" og bli til en evig sannhet - da kan man kanskje fange kjærligheten i øyeblikkets hastige glimt. Da kan fotografiet fortelle oss noe om de mennesker man ser, slik at man får en følelse av å kjenne dem. Eller enda bedre, gi oss særegne og rike glimt av noe is oss selv, noe gjenkjennende langt der inne.

RAFTO
Du + Jeg
bottom of page